MATTI
LEPISTÖ

Valtuusto (vj.), ympäristölautakunta, suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta

Kokoomus

VAHVAN TALOUDEN VANTAA PITÄÄ HUOLTA

Olen kaupunkipoliitikko ja vaikuttamisen ammattilainen, jolla on osaamista ja paloa rakentaa Vantaan menestyvää tulevaisuuttaa.

Viisi vuotta eduskuntatyössä, valtuustokausi Vantaan luottamustehtävissä ja nykyinen päivätyöni ammattiyhdistyksen (Helsingin Ekonomit) tiedottajana ovat opettaneet, miten yhteisiä asioita hoidetaan ammattitaidolla ja sydämellä.

Tärkein tavoitteeni politiikassa on luoda mahdollisuuksia siihen, että meistä jokainen voi taustastaan riippumatta tavoitella unelmia ja rakentaa omannäköistä hyvää elämää.

Toimintani politiikassa perustuu arvoille. Niitä ovat vapaus, vastuu ja välittäminen, sivistys, mahdollisuuksien tasa-arvo, isänmaallisuus ja kansainvälisyys sekä ekologinen kestävyys.

Toimin aina siten, että Suomi ja Vantaa jätettäisiin tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kuin ne saimme.

Millainen on visioni tulevaisuuden kotikaupungistamme?

Tulevaisuuden Vantaa ei ole naapurikuntien velkainen ja raskaasti verottava perässähiihtäjä, vaan houkutteleva, ketterä ja menestyvä pääkaupunkiseudun kirittäjä. Ahkerien vantaalaisten ja kasvavien yritysten kotikaupunki, jossa palvelut toimivat.

Vahvan talouden Vantaa pitää huolta eikä jätä ketään oman onnensa nojaan

Seuraavan valtuuston tärkeä tehtävä on turvata vantaalaisten palvelut ja kaupungin elinvoima koronan jälkeen. Se edellyttää vahvaa taloutta.

Tie ei ole kestävä, jos valtuutettuina käymme jatkuvasti vantaalaisten kukkaroilla ja kaupunkimme velkaantuu holtittomasti.

Työtä ja toimeliausuutta ei saa siis kampittaa veronkorotuksilla. Talous vahvistuu ja lisää jaettavaa syntyy, kun työ ja ahkeruus kannattavat aina sekä yritykset menestyvät. Näin voimme varmistaa, että meillä on laadukkaat terveyspalvelut, neuvolat, päiväkodit, hyvät lähikoulut sekä hoivaa senioreille. Vahva talous mahdollistaa myös sen, että voimme huolehtia muun muassa kaupunkimme viihtyvyydestä, turvallisuudesta, lähiluonnosta, harrastusmahdollisuuksista ja kirjastoista.

Vantaalla tavoitteeksi onkin otettava se, että kunnallisvero lasketaan aikanaan tärkeitä palveluja vaarantamatta samalle tasolle Helsingin ja Espoon kanssa. 

Sanotaan siis vaaleissa yhdessä KYLLÄ työlle ja kestävälle taloudelle sekä EI veronkorotuksille ja kurjistamiselle.

Yrityksille menestymisen mahdollisuuksia luomme esimerkiksi kaavoituksella, lupaprosesseja nopeuttamalla sekä mahdollistamalla nykyistä paremmin kilpailutukset paikallisille pienille- ja keskisuurille yrityksille. Valtuuston ja lautakuntien päätöksissä on otettava huomioon niiden vaikutus yritystoimintaan. Tärkeää on myös se, että laadukas koulutus tuottaa osaavia työntekijöitä yritysten tarpeisiin.

Elina Lepomäki, kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja:

"Hyvinvointi ja toimivat palvelut turvataan, kun Vantaalla kannattaa tehdä töitä, yrittää ja investoida tulevaisuuteen. Tämän toteuttamiseen Matilla on talousosaamista, jota valtuustossa tarvitaan"

Perheet sekä lapset ja nuoret

Jokaisella vantaalaisella lapsella ja nuorella on oltava yhtäläiset lähtökohdat ja mahdollisuudet ponnistaa kohti aikuisuutta sekä hyvää ja omannäköistä elämää. 

Kyse on meidän kaikkien tulevaisuudesta. Suurimmalla osalla perheistä menee hyvin, mutta liian monella on kivikkoinen tie

Tarjolla on oltava matalan kynnyksen tukea perheille: yksi puhelinsoitto vanhemmalta ja tarvittavaa apua pitäisi tulla. Avunpyynnön ei pidä olla myöskään olla häpeä tai aiheuttaa heti pelkoa siitä, että se johtaa uusiin ongelmiin. 

Korona on aiheuttanut hätää monissa vantaalaisissa perheissä. Olen valtuutettuna valmis lisäämään määrärahoja perhe- ja sosiaalityöhön sekä lastensuojeluun.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus harrastaa perheen varallisuudesta riippumatta. Kaupungin tiloja voisi antaa maksutta esimerkiksi yhdistysten ja seurojen käyttöön, joka osaltaan madaltaisi harrastamisen kustannuksia.

Neuvontaa ja tukea tarvitaan erilaisiin elämäntilanteisiin. Etsivä nuorisotyö, nuorten työpajat ja alueellinen erityisnuorisotyö maksavat itsensä takaisin! 

Nuorisotyötä on ohjattava sinne missä nuoret ovat. Raiteilla-hanke on kontakti ja korvat sekä apu tukea tarvitseville. Nuoret tarvitsevat lisäksi turvallisia paikkoja ja aikuisia. Siksi nuorisotilojen on oltava auki myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Nuoria on ohjattava ja tuettava määrätietoisesti koulutuksen kautta työelämään sekä arkeen kiinni. Tarjotaan tukea ja sparrausta matalalla kynnyksellä esimerkiksi Ohjaamo-toimintaa kehittämällä.

Nuorten mielenterveyspalvelut on niin ikään saatava korjattua.

Koulun on oltava paikka, jossa kaikilla lapsilla ja nuorilla on hyvä olla. Kiusaamiseen ja kouluväkivaltaan on puututtava tiukasti. Kiva koulu -ohjelman lisäksi meillä voisi pilotoida myös uusia kiusaamisen vastaisia hankkeita.

Työnantajana Vantaan on huolehdittava siitä, että maailman parhaimmat opettajat viihtyvät ja jaksavat työssään. Sisäilmaongelmat ja homekoulut on myös korjattava. 

Kaiken lähtökohtana on tietenkin se, että meillä on Vantaalla laadukas varhaiskasvatus ja päiväkodit, hyvät lähikoulut ja turvallinen ympäristö kasvaa sekä kasvattaa lapsia. Tavoite on, että yksikään nuori ei syrjäydy. 

Ikäihmiset

Ikäihmisten osalta Vantaan on oltava kaupunki, jossa voi viettää täysipainoista elämää. Kaupungin on edistettävä laadukkailla kotihoidon palveluilla sitä, että jokainen voi halutessaan asua turvallisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Jos tämä ei onnistu esimerkiksi terveydentilan takia, on jokaiselle seniorille taattava hänelle sopiva hoitopaikka. Ikäihmisiä ei saa jättää heitteille.

Mielenterveyspalvelut

Ketään ei pidä jättää yksin tai oman onnensa nojaan. Mielenterveyspalveluiden surkea tilanne hoitojonoineen on korjattava. On käsittämätöntä, että hoitoon pääsee nopeasti vain, jos apua tarvitsevalla ja sairastuneella on laaja työterveyshuolto tai paksu lompakko. Se on järkyttävää ja hyvinvointiyhteiskunnan epäonnistuminen, kun apua ei saa nopeasti.

Ihmisiä pitää auttaa. Hätä ammattilaisen luo voi olla kova ja akuutti. Tämä on myös asia, jonka korjaamiseksi teen kaikkeni Vantaan valtuustossa.

Elävä kaupunki

Haluan rakentaa Vantaalle oikeaa kaupunkia, jossa on elämää.

Asuinalueille on varattava kivijalkaliiketiloja kahviloille, ravintoloille ja muille yrityksille.

Peitetään harmautta puilla ja istutuksilla. Katutaide ja graffitit kuuluvat niin ikään Vantaan uniikkiin ja urbaaniin ilmeeseen.

Vantaan tuki erilaisille yhdistyksille ja toimijoille on tärkeää, koska kulttuuri rikastaa meidän kaikkien elämää ja lisää tutkitusti hyvinvointia. Vantaa voisi myös houkutella lisää esimerkiksi festareita ja musiikkitapahtumia kaupunkiin.

Elinvoimaiseen kaupunkiin kuuluvat myös laaja kirjastoverkosto sekä hyvin hoidetut liikuntapaikat, pururadat ja metsäpolut.

Liikkuminen

Pääkaupunkiseutu ja Vantaan kokoinen kaupunki tarvitsevat toimivan joukkoliikenteen. Sitä on kehitettävä nykyistä houkuttelevammaksi ja sujuvammaksi tavaksi liikkua. En kannata korotuksia lippujen hintoihin.

Haluan kehittää polkupyöräreittejä, ja mielestäni Vantaan pitäisi liittyä myös pääkaupunkiseudun yhteiseen kaupunkipyöräjärjestelmään.

Vantaalla moni tarvitsee myös auton. Siksi hajanaiseen kaupunkiin ei pidä pyrkiä rakentamaan  niin sanottua autotonta utopiaa.

Kivistö ja monet muut alueet tarvitsevat kipeästi lisää parkkipaikkoja. Parkkimaksuja ei pidä myöskään korottaa nykyisestä. Vastustan vahvasti ruuhkamaksuja.

Ratikkaa ei pidä puskea väkisin läpi. Sen rakentamiseen vaikuttavat kaupungin taloustilanne sekä tulevat selvitykset sen kannattavuudesta. Äänestän ratikan puolesta vain, jos investointi rahoittaa pidemmällä aikavälillä itsensä takaisin mm. maan arvonnousun, maankäyttömaksujen sekä kaupungin kasvun muodossa. Ratikka ei saa myöskään aiheuttaa paineita veronkorotuksille tai palveluiden heikennyksille. Nämä ovat tiukat reunaehdot. 

Vantaalaiset tarvitsevat sekä hyväkuntoisia autoteitä, kävely- ja pyöräteitä että toimivat joukkoliikenteen palvelut. Hyvin suunniteltuna ne täydentävät toisiaan ja luovat kattavan verkoston liikkumiselle. Liikkumismuotoja ei pidä siis asettaa vastakkain.

Ympäristö

Meillä on tässä kaupungissa lähellä ja joka puolella upeaa luontoa. Sitä on syytä vaalia ja suojella. 

Ympäristö on jätettävä tuleville polville paremmassa kunnossa kuin se nyt on. Talouskasvu ja työllisyyden vahvistaminen sekä ympäristö ovat Vantaalla sovitettavissa yhteen. Me näytämme, että ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa kurittamatta kuntalaisia.

Tule mukaan toteuttamaan tätä visiota!

Olen innoissani siitä, että olen saanut työskennellä näiden asioiden puolesta Vantaan kaupungin luottamustehtävissä. Haen kuntavaaleissa työlleni jatkoa. Minua voi äänestää numerolla 177.

Sofia Vikman, kokoomuksen kansanedustaja:
"Vantaa saa Matista ahkeran ja osaavan valtuutetun. Hänellä on tahtoa ja kykyä saada asioita aikaan" 

KUKA OLEN?


Synnyin vuonna 1986 Pälkäneelle Tampereen kupeeseen. Perheeseeni kuuluu äiti, isä ja pikkuveli. Asuimme omakotitalossa lapsiperheiden suosimalla asuinalueella. Kavereista ei ollut pulaa ja tekemistä riitti. Yhteisöllisyys oli vahvaa ja koko kylä kasvatti. Lapsuus oli onnellista aikaa turvallisessa ympäristössä. Saman haluan omille lapsilleni Vantaalla.

Pyrkimys oikeudenmukaisuuteen, suvaitsevaisuus, välittäminen ja ympäristöarvot ovat kotikasvatukseni perintöä. Työntekoa on aina arvostettu perheessäni.

Koulutien aloitin pienessä kyläkoulussa, jonka oppilaat mahtuivat yhteen luokkahuoneeseen. Opettajilla oli aikaa kaikille oppilaille. Ketään ei kiusattu. Myöhemmin koulu lakkautettiin säästösyistä. Valitettavan tuttu tarina. Ehkä jonain päivänä virheistä opitaan: kaikkea ei voi mitata rahassa. Hyvä ohjenuora Vantaan valtuustolle.

Lapsena harrastin urheilun lisäksi partiota ja pianonsoittoa. Trumpetin ja tuuban soittoa opiskelin musiikkiopistossa aikuisikään. Minulla oli mahdollisuus harrastaa. Tämä ei ole itsestäänselvyys kaikissa perheissä. Pidetään siis Vantaalla huoli siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen - perheen varallisuudesta riippumatta.

Ylioppilaaksi kirjoitin Pälkäneen lukiosta. Opiskelu jäi lukiossa vähemmälle. Tuolloin nuoren miehen elämän kiireisenä pitivät tytöt, kotibileet ja skeittiparkilla hengailu. Kiitettäviä tuli vain yhteiskuntaopista ja historiasta.

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen suuntasin Parolannummelle suorittamaan varusmiespalvelusta. Hain ja pääsin sotilaspoliisiksi. Viihdyin armeijassa ja harkitsin upseerin uraa. Kutsumus oli kuitenkin toisaalle. Maailmanparantajana päätin hakea yliopistoon opiskelemaan yhteiskuntatieteitä. Seikkailunjanoisen maalaispojan tie vei lopulta Tallinnaan. Suomeen palasin takaisin tutkinnon ja viron kielen taidon kanssa.

Olen kiitollinen, että olen saanut tehdä töitä 14-vuotiaasta lähtien. Työskentely peltotöissä, nurmikonleikkaajana, tehtaassa, kaatopaikalla, kaupassa sekä Aamulehden yöjakelijana ja postimiehenä ovat antaneet näkökulmaa työelämään.

Aikuisiällä olen ansainnut leipäni toimittajana. Suuriman osan työurastani olen työskennellyt eduskunnassa kansanedustajan avustajana sekä Helsingin Ekonomien tiedottajana.

Kokoomuslainen olen, koska arvojani ovat vapaus, vastuu ja välittäminen, sivistys, mahdollisuuksien tasa-arvo, isänmaallisuus ja kansainvälisyys sekä ekologinen kestävyys.

Miten sinä haluaisit kehittää Vantaata?

Puhelin:

040 865 6729

Sähköposti:
matti.lepisto@vantaa.fi

Seuraa minua:
Facebook
Twitter
Instagram